FAQ

Czy i jak można znaleźć podobieństwa?

Podobieństwa pomiędzy materiałem genetycznym przejawiają się w występowaniu prążków (czarnych pasków) w obrębie różnych kolumn na tej samej wysokości.

W jakiej kolejności są uporządkowane kolumienki?

Kolumienki w zależności od wersji odpowiadają kolejno poszczególnym osobom np. w przypadku 12 kolumienek np. w przypadku portretu dla czterech osób, kolumienki 1,5,9 odpowiadają jednej osobie.

Co zrobić jak pomylę próbki z formularzem zgody?

Przez wzgląd na obowiązujące procedury poboru i analizy materiału genetycznego, ważne jest, aby numer umieszczony na pałeczce wymazowej odpowiadał numerowi formularza.Jeżeli dojdzie do pomyłki to należy do przesyłki zwrotnej dołączyć stosowne oświadczenie, w którym zostanie wskazane, który formularz dotyczy danej pałeczki wymazowej.Takie oświadczenie może zawierać następującą treść.

„Otrzymałem dwa zestawy do poboru materiału genetycznego. Zestaw pierwszy zawiera pałeczkę wymazową o numerze 1234 oraz formularz świadomej zgody o numerze 1234. Zestaw drugi zawiera pałeczkę wymazową o numerze 5678 oraz formularz świadomej zgody o numerze 5678. Na skutek pomyłki DNA klienta X zostało pobrane pałeczką wymazową 1234, a osoba ta podała swoje dane oraz wyraziła zgodę na pobór materiału genetycznego na formularzu 5678. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku klienta Y„

Tak przygotowaną notatkę prosimy podpisać oraz umieścić na niej datę.

Jak dopasować wymazówkę do formularza?

Wymazówka oraz formularz posiadają ten sam numer. Ten sam numer określa jeden kompletny zestaw do poboru materiału genetycznego jednej osoby.

Jaki jest czas oczekiwania na portret?

Po otrzymaniu przez nas Państwa materiału genetycznego, czas realizacji zamówienia wynosi 2 tygodnie.

Co się stanie z moim DNA po zakończeniu usługi?


Po zakończeniu realizacji zamówienia, Państwa DNA zostanie zutylizowane. Oznacza to, że nie przekazujemy Państwa materiału genetycznego do badań, a także nie gromadzimy go w archiwum. Ponadto, wynik analizy Państwa materiału genetycznego (portret genetyczny), nie jest także przez nas gromadzony i przechowywany. Wszystkie pliki elektroniczne zostają usunięte po zakończeniu zlecenia.

Czy pobranie śliny dziecka wymaga zgody obojga rodziców?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prawni opiekunowie muszą wyrazić pisemną zgodę na pobór materiału genetycznego od osoby nieletniej.

W jakim formacie zostanie wysłany portret?

Format wydruku to 61 x 91 cm. Dodatkowo, przekazujemy też Państwu wynik analizy materiału genetycznego w formie elektronicznej (przesłany mailowo).

Jaką mam pewność, że na plakacie jest moje DNA?

Realizacja zlecenia wymaga uzyskania od Państwa ich materiału genetycznego. Oferowany przez nas portret genetyczny to obecnie najbardziej spersonalizowany produkt dostępny na rynku. Dbając o naszą reputację, a także Państwa zadowolenie dokładamy wszelkich starań by każdy przygotowany przez nas portret genetyczny był jedyny w swoim rodzaju – tak jak każdy z nas jest wyjątkowy.

Jakie jest ryzyko, że pobrana ślina nie zadziała za pierwszym razem? Co w takiej sytuacji?

Na skutek nieprawidłowego pobrania materiału genetycznego lub jego degradacji podczas transportu, nie będzie możliwe sporządzenie portretu genetycznego. W takiej sytuacji niezbędne będzie ponowne pobranie materiału genetycznego. Należy mieć jednak na uwadze, że takie sytuacje nie zdarzają się zbyt często i raczej jednorazowy pobór jest wystarczający.

Jak przechowywać wymaz pomiędzy pobraniem a odesłaniem?

Najważniejsze jest, aby podczas poboru materiału genetycznego postępować zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji. Najlepiej, aby po pobraniu i przygotowaniu wszystkich dokumentów (formularz zgody) całość zapakować w kopertę zwrotną i niezwłocznie odesłać na nasz adres. Podczas oczekiwania na kuriera, kopertę z zawartością najlepiej umieścić w chłodnym miejscu (np/lodówka).

Czy pobranie materiału od zwierzaka wymaga dokumentacji?

Tego typu zgoda nie jest wymagana bezwzględnie przez przepisy prawa, jednakże mając na uwadze wysokie standardy, którymi się kierujemy zdecydowaliśmy, że aby udokumentować wszelkie analizy, zbieramy od klienta niezbędne informacje. W związku z tym dołączamy do przesyłki krótki formularz dotyczący zwierzaka.

Ile osób maksymalnie mieści jeden portret genetyczny?

Jeden portret genetyczny jest przeznaczony maksymalnie dla 4 osób. W przypadku wyboru pakietu ze zwierzątkiem możliwe są wszelkie kombinacje osób i zwierząt, które sumują się do 4. Prosimy zawrzeć w uwagach informację o ilości osób/zwierząt, które mają być widoczne na portrecie. Pozwoli nam to przygotować odpowiednią liczbę pakietów do pobrania materiału.

Co to są kolumienki?

Kolumienki to popularno-naukowy termin opisujący ścieżki rozdziału elektroforetycznego (metoda analizy DNA). Mówiąc prościej – kolumienka to fragment portretu genetycznego obrazującego rozdział jednej próbki Państwa materiału genetycznego. Na oferowanym przez nas rodzinnym portrecie genetycznym, w wersji dla 4 osób, każdemu odpowiadają 3 kolumienki (inaczej ścieżki). Oznacza to, że osobie zamawiającej pakiet dla singla odpowiadać będą wszystkie (12) kolumienki (ścieżki).

Co oznaczają pogrubione fragmenty kolumienek?

Pogrubione fragmenty kolumienek to prążki. To właśnie te prążki reprezentują fragment Państwa materiału genetycznego. To zjawisko jest wykorzystywane między innymi podczas analizy pokrewieństwa – na skutek odpowiednio zaprojektowanego eksperymentu, można znaleźć pogrubione fragmenty (prążki) identyczne dla matki i dziecka lub ojca i dziecka. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że te prążki to właśnie magia ukryta w naszym produkcie – fragmenty charakterystyczne wyłącznie dla zamawiającego.

Czy jest możliwość zamówienia plakatu w kolorze? Jakie kolory są dostępne?

Na ten moment dostępna jest elegancka wersja czarno-biała. Natomiast, już wkrótce planujemy umożliwić zamówienia portretów również w wersji kolorowej.

Czy portret genetyczny może być dostarczony na inny adres niż przesyłka początkowa?

Istnieje taka możliwość, prosimy o zamieszczenie takiej informacji w uwagach do zamówienia (Informacje dodatkowe).

Czy jest możliwość wystawienia faktury VAT?

Tak, do wszystkich zamówień wystawiamy faktury VAT na podstawie danych w zamówieniu. Jeśli życzą sobie Państwo fakturę na inne dane (np. firmy) prosimy podać niezbędne dane (Nazwa firmy, adres oraz NIP) w uwagach do zamówienia.

Share this Page