Warsztaty dla Szkół

Oferujemy serię warsztatów skierowanych wyłącznie dla szkół i innych placówek edukacyjnych. Zaznajomienie uczniów z tematyką inżynierii genetycznej, biologii molekularnej i podstawowych technik stosowanych w tych dziedzinach umożliwi im poszerzenie i uzupełnienie swojej wiedzy, co zwłaszcza istotne jest dla osób wiążących swoją przyszłość z naukami biotechnologicznymi, biologicznymi czy medycznymi.

Podczas zajęć, w przystępny i zrozumiały sposób zostaną omówione zagadnienia dotyczące podstaw genetyki i nie tylko. Nasza oferta warsztatów zawiera również warsztaty mydlarskie, czy przedstawione w sposób przystępny zagadnienia z zakresu fotochemii i chromatografii cieczowej.

Uczniowie zapoznają się z takimi technikami jak elektroforeza żelowa, chromatografia cienkowarstwowa, reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR), a także zdobędą swobodę w wykonywaniu podstawowych czynności laboratoryjnych. Zapoznają się z zagadnieniami pracy w warunkach jałowych (hodowla mikroorganizmów) oraz będą mieli możliwość obserwacji świata mikro za pomocą mikroskopów optycznych.

Warsztaty zakończą się omówieniem oraz interpretacją uzyskanych wyników, co pozwoli uczniom, w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną, krytycznie spojrzeć na dane eksperymentalne.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi poszczególnych warsztatów:

Lub zapoznaj się z ofertą pobierając plik:

Share this Page