Czy Chlorofil jest zielony?

Warsztaty „Czy chlorofil jest zielony” obejmą podstawowe wiadomości z fotochemii, odpowiedzą na pytanie, dlaczego rośliny są zielone. Zajęcia podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. W ramach części teoretycznej przedstawimy podstawowe właściwości fotochemiczne chlorofilu, opowiemy też otym, dlaczego liście robią się brązowe jesienią. Natomiast w ramach części praktycznej poznamy tajniki rozdzielania mieszanin metodą bibułkową oraz zbadamy jakie związki chemiczne nadają barwę liściom za pomocą cienkowarstwowej chromatografii cieczowej.

Czas trwania warsztatów to 3h. Warsztaty odbywają się w siedzibie zamawiającego i przeprowadzane są przez specjalistów z danej dziedziny, którzy są w stanie odpowiedzieć na dowolne pytania oraz przedstawić materiał w sposób przystępny dla każdego. 

Warsztaty te są przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych (1-8). 

Zapraszamy do kontaktu!

Share this Page