Prywatność

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej mapyourdna.eu jest Map Your DNA Sp. z o. o.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem email: info@www.server127025.nazwa.pl
 3. Aby skontaktować się z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji lub Administratorem Systemu Informatycznego prosimy o kontakt pod adresem e-mail: info@www.server127025.nazwa.pl
 4. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora serwisu www wynika ze zgody lub przepisów prawa. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Użytkownika na Stronie internetowej mapyourdna.eu, bądź w wyniku działania bezpośredniego lub wykorzystania innych kanałów komunikacji z Administratorem (telefon, email itd.).
 5. Podmiot przetwarza dane osobowe w celach:
  • Odpowiedzi na zapytania ofertowe, techniczne i organizacyjne potencjalnych/przyszłych klientów, a także kontrahentów.
  • Przygotowania oferty, przesłanie raportów i analiz oraz rekomendacji wdrożenia działań zgodnie z dyspozycją, jaką klient złożył w kontakcie z Administratorem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy ustnej lub pisemnej wynikłej podczas komunikacji.
  • Realizacji usług w ramach umowy z przyszłym Klientem.
  • Kontaktowania się z przyszłym Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług lub w związku z pytaniami, które użytkownik przesłał do Administratora.
  • Marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – marketing własnych produktów i usług,
  • Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • Księgowych i podatkowych,
  • Gwarancyjnych, rękojmi,
  • Podjęcia prac naprawczych, gwarancyjnych,
  • Dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami, również osób trzecich,
  • Stosowne dane związane z wykonaniem odpowiedniej umowy przetwarzamy również ze względu na czas przedawnienia roszczeń,
 6. Wykorzystujemy szereg informacji o Użytkownikach strony internetowej mapyourdna.eu w celach analizy skuteczności działania oferty oraz informacji zawartych na Stronie internetowej. Dane zbierane automatycznie są pseudonimizowane tak, byśmy nie mogli rozróżnić poszczególnych osób. Dane te zbierane są z pomocą usług Google Analytics, Google Search Console, Google Adwords.
 7. Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Administratorem. O udostępnieniu danych niewymaganych (np. daty urodzenia) decyduje Użytkownik serwisu.
 8. Publikując komentarze użytkownik naszego serwisu internetowego zgadza się na ujawnienie wszystkich informacji o sobie, które wskaże w treści i polu informacji o autorze. Te informacje będą dostępne publicznie. Na wniosek autora możemy usunąć komentarz lub może on dokonać tego samodzielnie.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania stosownej umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody (za wyjątkiem warunków czasu przechowywania danych opisanych w pkt. 5). Dane są także przechowywane, aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom. Dane osobowe zostaną usunięte na Państwa życzenie – prosimy zgłaszać to do Inspektora Ochrony Danych pod wskazany e-mail. Ponadto, dane są pseudonimizowane w celach statystycznych i archiwizacyjnych.
 10. Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług, z jakich skorzysta przyszły Klient/Użytkownik. Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta lub z przepisów prawa. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności ci, którzy odpowiadają za realizację usług.
 11. Każdemu Użytkownikowi naszej strony internetowej, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadkach, w których przetwarzamy dane osobowe do zrealizowania sprzedaży bądź usługi, która wymaga przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych możemy „usunąć” te dane dopiero po wykonaniu zleconej czynności.
 12. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji lub wiążących jej celów zależnych (np. udzielenia gwarancji, okresu księgowania itd.).
 13. Informujemy, że każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016_679 z dnia 27 kwietnia 2017 r. Organem nadzorczym zaś jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przetwarzanie plików cookie

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Dane zbierane, gdy kontaktujesz się z nami
Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty e-mail, itp. przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, itp. Jeżeli nie złożysz zamówienia, zlecisz usługi, wyceny, czy przygotowania aspektów twórczych lub technicznych dla niej Twoje dane nie będą dalej wykorzystywane.

Dane zbierane podczas składania zamówień
Podczas składania zamówień zbieramy Twoje dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, e-mail oraz dane niezbędnę do wystawienia faktury. Zbieramy także poufne informacje, które wykorzystujemy jedynie do odpowiedzi na pytanie, wyceny usługi, dopasowania metod działania najkorzystniejszych dla Klienta.

Dane zbierane automatycznie
Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane kontaktowe będą zbierane wyłącznie do zrealizowania zamówienia lub informowania o jego stanie oraz wystawienia faktury.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku, lecz są anonimizowane, tak że nie możemy odkryć, że to przykładowy Jan Kowalski wchodził na naszą stronę tego i tego dnia. Wiemy po prostu, że ktoś wchodził i wiemy co mniej więcej na stronie robił (klikał obrazki, przewijał zawartość pionowo, nacisnął przycisk kontaktu, przechodził na kolejne strony serwisu).

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszymi pracownikami będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje pytanie i dalsze wynikające z Twojej woli działania – określone odpowiednią umową.

W przypadku naruszenia Polityki prywatności naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli złożyłeś zamówienie na usługę możemy się z Tobą kontaktować telefonicznie lub e-mailem, a także przez inne wskazane kanały komunikacji. Jeżeli będziemy mieli dla Ciebie ważne informacje lub jeżeli będziemy potrzebowali Twojego potwierdzenia planu lub działania poinformujemy Cię o tym niezwłocznie.

W jaki sposób możesz poinformować nas o zmianie danych?

W każdej chwili możesz nas poinformować o zmianie swoich danych na aktualne, tak aby kontakt z Tobą lub wystawianie rachunku/fakturowanie nie były utrudnione. Danych użytych do zamówienia usługi nie można zmienić, ani usunąć, gdyż są one częścią rachunku lub faktury – aby zmienić dane będzie konieczna korekta faktury.

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

Nasza strona internetowa korzysta z oprogramowania wordpress.org i może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Czym są pliki “cookies” i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. “Cookies” są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik “cookie”. WordPress nie ustawia cookie w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.

Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Statystyki odczytujemy w programie Google Analytics.

Jakie typy cookies generuje system wordpress.org?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje “cookies” tzw. “sesyjne” oraz “stałe”.

Cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
Pliki “cookies” wykorzystywane przez zintegrowane przez sklep serwisy – Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?

Oprogramowanie wordpress.org standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach “cookies”.

Czy jest możliwe usunięcie plików “cookies”?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików “cookies” uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. Ostatnia aktualizacja 8 czerwca 2019 r.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.

Share this Page